#آخال_تکه Stroies

5,770 Posts

Top Posts

. 🐎 کلیپی پر از شور و هیجان از اسبی پر خون و اصیل 🐎 🔺️ کیسان سنندج 🔺️ 🔹️ کره کیسان حاجی 🔹️مالک : آقای مهدی کاوه . #اسب  #اسب_ترکمن  #اسب_کرد  #اسب_درهشوری  #اسب_عرب  #سوارکار  #سوارکاری  #اسب_سواری  #سیلمی  #نریان  #مادیان  #horse  #horses  #stallion  #آخال_تکه  #آخالتکه  #یموت  #ترکمن  #کرد  #کرمانشاه  #تروبورد  #اصفهان  #تهران  #ایران  #یزد  #اسبدوانی  #گنبد  #گنبد_کاووس  #سیلمی  #اسب_ایرانی  #اسب_اصیل_ایران 

. 🔺️ اشکان 🔺️ 🔹️نژاد کرد 🔹️بسیار پر خون 🔹️کره کامران و گلتاج قدیری 🔹️مالک آقای شریعتی 🔹️محل نگه داری : زنجان . #اسب  #اسب_ترکمن  #اسب_کرد  #اسب_درهشوری  #اسب_عرب  #سوارکار  #سوارکاری  #اسب_سواری  #سیلمی  #نریان  #مادیان  #horse  #horses  #stallion  #آخال_تکه  #آخالتکه  #یموت  #ترکمن  #کرد  #کرمانشاه  #تروبورد  #اصفهان  #تهران  #ایران  #یزد  #اسبدوانی  #گنبد  #گنبد_کاووس  #سیلمی  #اسب_ایرانی  #اسب_اصیل 

. عجب رقص زیبایی داره این اسب 🔺️ اهورا 🔺️ 🔹️ کره مجنون و گلتاج 🔹️محل نگهداری : رفسنجان 🔹️مالک : آقای پور جعفری . #اسب  #اسب_ترکمن  #اسب_کرد  #اسب_درهشوری  #اسب_عرب  #سوارکار  #سوارکاری  #اسب_سواری  #سیلمی  #نریان  #مادیان  #horse  #horses  #stallion  #آخال_تکه  #آخالتکه  #یموت  #ترکمن  #کرد  #کرمانشاه  #تروبورد  #اصفهان  #تهران  #ایران  #یزد  #اسبدوانی  #گنبد  #گنبد_کاووس  #سیلمی  #اسب_ایرانی  #اسب_اصیل_ایرانی 

Recent Posts

. ببینید این اسطوره در سن 28 سالگی چه خودنمایی می کند ! 🔺️ یافته 🔺️ 🔹️ سیلمی خالص ایرانی 🔹️ تیره خرسان میر 🔹️ اسبی که خدمت زیادی به صنعت اسب ایران کرده است 🔹️ پدر : شقران . #اسب  #اسب_ترکمن  #اسب_کرد  #اسب_درهشوری  #اسب_عرب  #اسب_سواری  #سیلمی  #نریان  #مادیان  #horse  #horses  #stallion  #آخال_تکه  #آخالتکه  #یموت  #ترکمن  #کرد  #کرمانشاه  #لوییز_فیروز  #اصفهان  #تهران  #ایران  #جرگلان  #اسبدوانی  #گنبد  #گنبد_کاووس  #اسب_ایرانی  #اسب_اصیل_ایرانی 

‌Akhal Teke 🐎‌ ‌ آخال تکه 🐎‌ ‌ ‌‌follow: @arefhorse ‌ credit: @artur_baboev  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #horse  #stallion  #equistrian  #horseriding  #horses  #horseworld  #animal  #animals  #pet  #cowboy  #cowgirl  #horseoftheday  #akhalteke  #turkmen  #horsephotography  #اسب  #سیلمی  #سوارکاری  #نریون  #مادیون  #اسبها  #اسب_اصیل  #سوارکار  #فان  #نریان  #مادیان  #اسب_ترکمن  #آخال  #آخال_تکه 

. 🔺️ عظمت اسب خالص ایرانی 🔺️ 🔸️ یکران 🔹️ تیره نسمان 🔹️ کره فراری حسام و گیسو شرفی 🔹️ اسبی زیبا و آینده دار . #اسب  #اسب_ترکمن  #اسب_کرد  #اسب_درهشوری  #اسب_عرب  #اسب_سواری  #سیلمی  #نریان  #مادیان  #horse  #horses  #stallion  #آخال_تکه  #آخالتکه  #یموت  #ترکمن  #کرد  #کرمانشاه  #لوییز_فیروز  #اصفهان  #تهران  #ایران  #جرگلان  #اسبدوانی  #گنبد  #گنبد_کاووس  #اسب_ایرانی  #اسب_اصیل_ایرانی 

‌Akhal-Teke Beauty 👌‌ ‌ آخال تکه زیبا 👌‌ ‌ ‌‌follow: @arefhorse ‌ credit: @iranian_turkmen_horse  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #horse  #stallion  #equistrian  #horseriding  #horses  #horseworld  #animal  #animals  #pet  #cowboy  #cowgirl  #horseoftheday  #akhalteke  #turkmen  #اسب  #سیلمی  #سوارکاری  #نریون  #مادیون  #اسبها  #اسب_اصیل  #سوارکار  #فان  #نریان  #مادیان  #آخال  #آخال_تکه  #اسب_آخال_تکه  #اسب_ترکمن 

سیلمی ترکمن قاینار پدر: بالصاید مادر: سلطان چپر قویمه عضو جدید باشگاه سوارکاری همای #horse  #turkman  #turkmen  #akhal  #akhalteke  #gonbad  #gonbadkavus  #pic  #yamot  #kors  #mare  #stallion  #picture  #asb  #asburypark  #اسب  #ترکمن  #ترکمن_صحرا  #آخال_تکه  #آخال  #مادیان  #نریان  #سیلمی  #کره  #کورس  #کشش  #گنبد  #گنبدکاووس  #یموت  #yamut  #yamot 

. 🔺️ ساواش جهان 🔺️ 🔹️ کره دورات جهان 🔹️ کشش این سیلمی برای حمایت از اسب کرد رایگان می باشد 🔹️ محل نگه داری : کرمانشاه . #اسب  #اسب_ترکمن  #اسب_کرد  #اسب_درهشوری  #اسب_عرب  #اسب_سواری  #سیلمی  #نریان  #مادیان  #horse  #horses  #stallion  #آخال_تکه  #آخالتکه  #یموت  #ترکمن  #کرد  #کرمانشاه  #لوییز_فیروز  #اصفهان  #تهران  #ایران  #جرگلان  #اسبدوانی  #گنبد  #گنبد_کاووس  #اسب_ایرانی  #اسب_اصیل_ایرانی 

از درشت ترین اخال‌تکه های ایران. فروش۰۹۱۲۴۶۰۸۲۶۶🦄🐴🐎----#اسب  #کلیپ  #اسب_فروشی  #اسب_عرب   #love   #youtube  #horseoftheday  #movies  #instagood  #video  #picoftheday # #horse   #اسب_عرب  #اسب_کرد  #ایران  #آخال_تکه  #اسبدوانی  #عکس  #فیلم   #سوارکاری  #چالش  #خرید  #فروش  #عشق  #آموزش  #کودک 

فروشی👇👇👇 . مادیون کرد ۶سال کرند ۵دنگ ۴نشان باکره ۳ماهه شهرکرد قیمت توافقی آقابابایی ۰۹۱۶۲۲۶۵۳۲۵ . . لایک فراموش نکنید 😉❤️ .. . . . . . . . . . . . . . #اسب_ترکمن  نمادی از قدرت و جسارت و زیبایی 🌷🌷🌷 . داشته_هایمان را حفظ کنیم . . #اسب  #اصیل  #کرد  #عرب  #دره_شور  #ترکمن  #آخال_تکه  #horse  #سیلمی  #اسب_اصیل_ایرانی  #مادیان  #نریان  #کره  #سوارکاری  #اسب_فروشی  #اسب_پرشی  #دوخون  #KWPN  #اسب_کرد  #کرد  #تروبرد  #اسب_فروشی  فریزین #پونی  #اسبچه  #آموزش_سوارکاری  #پانسیون_اسب  #کورس  #گنبد  #کره_اسبها 

مادیان دوسرخارجی عرب زیبایی. ۳ساله. فروش۰۹۱۲۴۶۰۸۲۶۶🦄🐴🐎----#اسب  #کلیپ  #اسب_فروشی  #اسب_عرب   #love   #youtube  #horseoftheday  #movies  #instagood  #video  #picoftheday # #horse   #اسب_عرب  #اسب_کرد  #ایران  #آخال_تکه  #اسبدوانی  #عکس  #فیلم   #سوارکاری  #چالش  #خرید  #فروش  #عشق  #آموزش  #کودک 

لطف امروز خدا به مجموعه همای نریان ترکمن زاده روزگار سنجر&الدوز معظمی #horse  #turkman  #turkmen  #akhal  #akhalteke  #gonbad  #gonbadkavus  #pic  #yamot  #kors  #mare  #stallion  #picture  #asb  #asburypark  #اسب  #ترکمن  #ترکمن_صحرا  #آخال_تکه  #آخال  #مادیان  #نریان  #سیلمی  #کره  #کورس  #کشش  #گنبد  #گنبدکاووس  #یموت  #yamut  #yamot 

گل ماهان صوفیان در کنار بیستمین فرزندش به نظر من هر چیزی انتهایی داره و این مادیان اسطوره ای ته مادیان های ترکمنه #horse  #turkman  #turkmen  #akhal  #akhalteke  #gonbad  #gonbadkavus  #pic  #yamot  #kors  #mare  #stallion  #picture  #asb  #asburypark  #اسب  #ترکمن  #ترکمن_صحرا  #آخال_تکه  #آخال  #مادیان  #نریان  #سیلمی  #کره  #کورس  #کشش  #گنبد  #گنبدکاووس  #یموت  #yamut  #yamot 

مست شوید تمام ماجرا همین است، مدام باید مست بود، تنها همین. باید مست بود تا سنگینی رقت‌بار زمان که تورا می‌شکند و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی، مادام باید مست بود، اما مستی از چه؟ مست کنید، همواره مست باشید، از شراب از شعر یا از پرهیزکاری، آن‌طور که دل‌تان می‌خواهد... #مست_کنید  @ehsankamali66  @keimerkhan  @hekmatshirdel  #horse  #akhal  #اسب  #ترکمن  #ترکمن_صحرا  #آخال_تکه  #خراسانشمالی  #گنبد 

هشتمین فرزند مادیان ترکمن اسطوره ای گل ماهان صوفیان در مجموعه همای کره مادیانی تمام عیار از هلاکو سنجر و گل ماهان صوفیان horse #turkman  #turkmen  #akhal  #akhalteke  #gonbad  #اسب  #ترکمن  #ترکمن_صحرا  #آخال_تکه  #آخال  #مادیان  #نریان  #سیلمی  #کره  #کورس  #کشش  #گنبد  #گنبدکاووس  #یموت  #yamut  #yamot  #هلاکو  #هلاکوسنجر  #halaku 

فروشی کره مادیان 2 ساله یکی از زیباترین تولیدات سالهای اخیر اطلاعات بیشتر دایرکت اسب #اصیل  #ترکمن  #فروش # خرید#ایران  #سیلمی  #نریان  #مادیان  #آخال  تکه#horse  #turkmen  #akhalteke  #stallion  #colts  #mare  #jumping  #race  #پرش  #کورس #آخال #آخال_تکه #عکس #الخیل #horseriding #سوارکاری #horselover #horselove #riding #کورس #پرش #درساژ #استقامت #طبیعت 

♥️هلاکو سنجر♥️ ابر سیلمی ترکمن پدر: آمیگو مادر: شقایق horse #turkman  #turkmen  #akhal  #akhalteke  #gonbad  #اسب  #ترکمن  #ترکمن_صحرا  #آخال_تکه  #آخال  #مادیان  #نریان  #سیلمی  #کره  #کورس  #کشش  #گنبد  #گنبدکاووس  #یموت  #yamut  #yamot  #هلاکو  #هلاکوسنجر  #halaku 

کره مادیان‌۸ روزه از آراج.قره سمند فروش۰۹۱۲۴۶۰۸۲۶۶🦄🐴🐎----#اسب  #کلیپ  #اسب_فروشی  #اسب_عرب   #love   #youtube  #horseoftheday  #movies  #instagood  #video  #picoftheday # #horse   #اسب_عرب  #اسب_کرد  #ایران  #آخال_تکه  #اسبدوانی  #عکس  #فیلم   #سوارکاری  #چالش  #خرید  #فروش  #عشق  #آموزش  #کودک 

کره مادیان‌۸ روزه از آراج.قره سمند فروش۰۹۱۲۴۶۰۸۲۶۶🦄🐴🐎----#اسب  #کلیپ  #اسب_فروشی  #اسب_عرب   #love   #youtube  #horseoftheday  #movies  #instagood  #video  #picoftheday # #horse   #اسب_عرب  #اسب_کرد  #ایران  #آخال_تکه  #اسبدوانی  #عکس  #فیلم   #سوارکاری  #چالش  #خرید  #فروش  #عشق  #آموزش  #کودک